Z młodzieżą o handlu ludźmi - Aktualności - KPP Nowa Sól

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Z młodzieżą o handlu ludźmi

Data publikacji 26.06.2018

Nowosolscy Policjanci przeprowadzają spotkania profilaktyczno – ostrzegawcze z młodzieżą na temat zagrożenia handlem ludźmi. Spotkania mają na celu uświadomienie jak poważnymi problemami są przymusowa prostytucja, praca przymusowa, handel dziećmi czy handel narządami.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli cyklicznie pod koniec roku szkolnego, jak i podczas wakacji prowadzą działania dotyczące handlu ludźmi. Podczas spotkań młodzież może dowiedzieć się m.in. czym jest handel ludźmi, jakie zasady bezpieczeństwa należy zachować przed wyjazdem za granicę, co zrobić, gdy zostanie się ofiarą handlu ludźmi. Ta współczesna forma niewolnictwa stanowi jedną z najcięższych zbrodni, godzącą w podstawowe wartości człowieka, jakimi są wolności i godność ludzka. Sprawcy wykorzystują te osoby w prostytucji, pornografii lub innych formach seksualnego wykorzystania. Ofiary przymuszane są do prac niewolniczych, do żebractwa lub uprowadzane w celu pozyskania organów. Najbardziej narażeni na to zjawisko są właśnie młodzi ludzie, którzy w okresie wakacyjnym poszukują dorywczej pracy, wyjeżdżają za granicę i szukają letnich przygód. Policjanci apelują o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, które mogą przyczynić się do zminimalizowania tego przestępstwa.

Zanim wybierzemy się za granicę do pracy PAMIĘTAJMY, aby:

- Dopełnić wszelkich formalności (sprawdź ważność swojego paszportu - jeśli wyjeżdżasz na jego podstawie i ewentualnych pozwoleń, zgromadź inne konieczne do podjęcia pracy dokumenty np.: zaświadczenia potwierdzające Twoje kwalifikacje zawodowe).

- Ubezpieczyć się (od następstw nieszczęśliwych wypadków i ewentualnych kosztów leczenia).

- Sprawdzić, czy pośrednik (firma pośrednicząca) oferujący Ci pracę działa legalnie, tzn. czy jest zarejestrowany w KRAZ (Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia) i posiada odpowiedni certyfikat.

- Upewnić się, że Twój pracodawca istnieje!

- Dowiedzieć się o nim jak najwięcej - najlepiej od pośrednika. Poproś o adres, numer telefonu. Skontaktuj się z nim.

- Dowiedzieć się, na co możesz liczyć ze strony pośrednika w razie kłopotów w pracy (np. w sytuacji, kiedy praca jest inna niż oferowana lub masz problemy z pracodawcą). Poproś o zobowiązanie na piśmie.

- Dokładnie czytać wszystkie dokumenty, które pokazuje Ci pośrednik, zwłaszcza te, które masz podpisać. Jeśli czegoś nie rozumiesz - pytaj!

- Jeśli dajesz pośrednikowi pieniądze, zawsze domagaj się pokwitowania!

- Zrób kserokopię dokumentów, które ze sobą zabierasz (paszportu, dowodu osobistego, wiz, pozwolenia na pracę, umowy o pracę) i zostaw bliskim (osobom, którym ufasz). Dołącz do dokumentów aktualną fotografię.

- Zostaw też adres, pod którym będziesz przebywać za granicą, numer telefonu, imię i nazwisko pracodawcy oraz nazwiska i adresy osób, z którymi wyjeżdżasz (lepiej nie wyruszać w pojedynkę). Informuj bliskich o zmianach adresu i miejsca pracy.

- Ustal częstotliwość kontaktów telefonicznych z bliskimi (osobami, którym ufasz) np. raz w tygodniu o określonej porze. Ustal hasło, którym się posłużysz w przypadku ewentualnych kłopotów i niemożności powiedzenia tego wprost przez telefon: np. przekaż pozdrowienia dla kogoś, kto nie istnieje.

Zabierz ze sobą:

  1. Adres i numer telefonu najbliższego polskiego konsulatu w kraju, do którego jedziesz. W razie jakichkolwiek kłopotów, tam otrzymasz pomoc.

  2. 2. Słownik lub rozmówki - jeśli nie jesteś pewna, czy dasz sobie radę z miejscowym językiem.

  1. Numer telefonu Poland direct z kraju, do którego jedziesz. Za minimalną opłatą lub za darmo będziesz mogła zatelefonować do Polski – tylko na numer telefonu stacjonarnego – nie komórki - o ile osoba, do której dzwonisz zgodzi się zapłacić za rozmowę. Telefonistka, która połączy rozmowę mówi po polsku.

  2. 4. Numer telefonu organizacji pomagającej kobietom, migrantom czy osobom poszkodowanym w wyniku przestępstwa. Zwykle w takiej organizacji można uzyskać poradę i pomoc.

  1. Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, która jest potwierdzeniem ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia i jest uznawana w krajach Unii Europejskiej. Jeśli podczas pobytu za granicą zachorujesz NFZ pokryje koszty leczenia. Jednak nie wszystkie! Przed wyjazdem upewnij się, jakiego rodzaju koszty leczenia za granicą mogą być pokryte przez NFZ.

  2. Telefon komórkowy z aktywnym roamingiem.

  3. Pieniądze (może to być także karta kredytowa lub czeki). Zapas na tzw. „czarną godzinę".

 

 

st. sierż. Justyna Sęczkowska

Komenda Powiatowa Policji w Nowej Soli