Z młodzieżą o handlu ludźmi - Aktualności - KPP Nowa Sól

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Z młodzieżą o handlu ludźmi

Data publikacji 30.10.2019

Nowosolscy Policjanci przeprowadzili cykl spotkań z młodzieżą ze szkół w całym powiecie nowosolskim. Tematem przewodnim były zagrożenia związane z procederem dotyczącym handlu ludźmi. Takie działania mają na celu uświadomienie jak poważnymi problemami są przymusowa prostytucja, praca przymusowa, handel dziećmi czy handel narządami.

Podczas spotkań młodzież mogła dowiedzieć się m.in. czym jest handel ludźmi, jakie zasady bezpieczeństwa należy zachować przed wyjazdem za granicę, co zrobić, gdy zostanie się ofiarą handlu ludźmi. Ta współczesna forma niewolnictwa stanowi jedną z najcięższych zbrodni, godzącą w podstawowe wartości człowieka, jakimi są wolności i godność ludzka. Sprawcy wykorzystują te osoby w prostytucji, pornografii lub innych formach seksualnego wykorzystania. Ofiary przymuszane są do prac niewolniczych, do żebractwa lub uprowadzane w celu pozyskania organów. Najbardziej narażeni na to zjawisko są właśnie młodzi ludzie, którzy w okresie wakacyjnym poszukują dorywczej pracy, wyjeżdżają za granicę i szukają letnich przygód. Policjanci apelują o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa, które mogą przyczynić się do zminimalizowania tego przestępstwa.

Zanim wybierzemy się za granicę do pracy PAMIĘTAJMY, aby:

- Dopełnić wszelkich formalności (sprawdzić ważność swojego paszportu - jeśli wyjeżdża się na jego podstawie i ewentualnych pozwoleń, zgromadzić inne konieczne do podjęcia pracy dokumenty np.: zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje zawodowe).

- Ubezpieczyć się (od następstw nieszczęśliwych wypadków i ewentualnych kosztów leczenia).

- Sprawdzić, czy pośrednik (firma pośrednicząca) oferujący pracę działa legalnie, tzn. czy jest zarejestrowany w KRAZ (Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia) i posiada odpowiedni certyfikat.

- Upewnić się, że pracodawca istnieje!

- Dowiedzieć się o nim jak najwięcej - najlepiej od pośrednika. Poprosić o adres, numer telefonu. Skontaktować się z nim.

- Dowiedzieć się, na co można liczyć ze strony pośrednika w razie kłopotów w pracy (np. w sytuacji, kiedy praca jest inna niż oferowana lub ma się problemy z pracodawcą). Należy poprosić o zobowiązanie na piśmie.

- Należy dokładnie czytać wszystkie dokumenty, które pokazywane są przez pośrednika, zwłaszcza te, które należy podpisać. Jeśli coś jest nie zrozumiałe – należy zapytać!

- Jeśli daje się pośrednikowi pieniądze, zawsze należy domagać się pokwitowania!

- Zrobić kserokopię dokumentów, które się ze sobą zabiera (paszportu, dowodu osobistego, wiz, pozwolenia na pracę, umowy o pracę) i zostawić bliskim (osobom, którym ufasz). Dołączyć do dokumentów aktualną fotografię.

- Zostawić też adres, pod którym będzie się przebywać za granicą, numer telefonu, imię i nazwisko pracodawcy oraz nazwiska i adresy osób, z którymi się wyjeżdża (lepiej nie wyruszać w pojedynkę). Informować bliskich o zmianach adresu i miejsca pracy.

- Ustalić częstotliwość kontaktów telefonicznych z bliskimi (osobami, którym ufasz) np. raz w tygodniu o określonej porze. Ustalić hasło, którym się będzie posługiwać w przypadku ewentualnych kłopotów i niemożności powiedzenia tego wprost przez telefon: np. „przekaż pozdrowienia dla Iwonki” choć wiadomo, że nie istnieje „Iwonka”.

Zabierz ze sobą:

  1. Adres i numer telefonu najbliższego polskiego konsulatu w kraju, do którego jedziesz. W razie jakichkolwiek kłopotów, tam otrzymasz pomoc.
  2. Słownik lub rozmówki - jeśli nie jesteś pewna, czy dasz sobie radę z miejscowym językiem.
  3. Numer telefonu Poland direct z kraju, do którego jedziesz. Za minimalną opłatą lub za darmo będziesz mogła zatelefonować do Polski – tylko na numer telefonu stacjonarnego – nie komórki - o ile osoba, do której dzwonisz zgodzi się zapłacić za rozmowę. Telefonistka, która połączy rozmowę mówi po polsku.
  4. Numer telefonu organizacji pomagającej kobietom, migrantom czy osobom poszkodowanym w wyniku przestępstwa. Zwykle w takiej organizacji można uzyskać poradę i pomoc.
  5. Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, która jest potwierdzeniem ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia i jest uznawana w krajach Unii Europejskiej. Jeśli podczas pobytu za granicą zachorujesz NFZ pokryje koszty leczenia. Jednak nie wszystkie! Przed wyjazdem upewnij się, jakiego rodzaju koszty leczenia za granicą mogą być pokryte przez NFZ.
  6. Telefon komórkowy z aktywnym roamingiem.
  7. Pieniądze (może to być także karta kredytowa lub czeki). Zapas na tzw. „czarną godzinę".

Przed wyjazdem należy pamiętać przede wszystkim o zdrowym rozsądku. Życie i zdrowie jest przecież najważniejsze.

mł. asp. Renata Dąbrowicz-Kozłowska

Komenda Powiatowa Policji w Nowej Soli