Szkolenie policjantów z realizacji procedury Niebieskiej Karty - Aktualności - KPP Nowa Sól

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie policjantów z realizacji procedury Niebieskiej Karty

Data publikacji 05.11.2019

Policjanci z nowosolskiej komendy uczestniczą w różnych szkoleniach i kursach. Wszystko po to, aby ciągle doskonalić nabytą teorię i praktykę. Tym razem temat szkolenia dotyczył procedury Niebieskiej Karty, zorganizowany przez Zespół ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

Pod koniec października w nowosolskiej komendzie  odbyło się szkolenie dla policjantów, którego organizatorem był Zespół ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Spotkanie miało charakter warsztatów, podczas których prowadzące: kom. Justyna Ławreszuk oraz Pani Aneta Pawlaczyk- psycholog, omawiały metody skutecznego działania w przypadku przedmiotowej problematyki.  Celem szkolenia jest podniesienie jakości oraz efektywności wykonywania zadań przez funkcjonariuszy realizujących projekt dotyczący przeciwdziałania przemocy w rodzinie. To również większe i bardziej precyzyjne umiejętności rozwiązywania przykładowych sytuacji kryzysowych, w szczególności ważnych dla policjantów komórek patrolowo – interwencyjnych, dzielnicowych i innych podejmujących działania w sytuacjach przemocy domowej w rodzinach. W ramach prowadzonych warsztatów psycholog przypomniał kryteria diagnostyczne przemocy w rodzinie, rozróżniając przemoc od agresji, czy konfliktu. Omówione zostały powody dla których zachowania osoby doznającej przemocy są nieczytelne dla innych, w tym cykl przemocy domowej, zjawisko wyuczonej bezradności, wiktymizacji – (konsekwencją stresu pourazowego, jest proces stawania się ofiarą), syndrom sztokholmski oraz kształtowanie się „tożsamości ofiary”. Następnie wskazane zostały narzędzia stosowania przemocy  przez sprawcę oraz zachowania typowe dla osoby stosującej przemoc domową. Przypomniano również przesłanki prawne i faktyczne zatrzymania sprawcy przemocy w rodzinie, ze szczególnym uwzględnieniem art. 15a. ustawy o Policji.

 

mł. asp. Renata Dąbrowicz – Kozłowska

Komenda Powiatowa Policji w Nowej Soli